ببخشید یک قطره استریل چشمی بدید!

این درخواستی است که شاید روزی یکی دوبار هر داروخانه ای باش روبه رو می شود. یعنی شخصی به داروخانه مراجعه می کند و می گوید: لطفا یه قطره چشمی استریل به من بدید! این از جمله در خواست های به شدت اشتباه است که البته هر روز توی داروخانه …

بیشتر بخوانید »

نقش دیاموکس در نسخه های چشم پزشکی چیست؟

قبل از شروع بحثمون اول از همه نسخه زیر را نگاه کنید و اقلام آن را برای خود بازخوانی کنید. نسخه چشم پزشکی Drop   Ciplex   N:1   هر6ساعت Tab   Diamox   N:10   هر12 ساعت   Drop   Snotears    N:1هر 6ساعت   Syrup   Expectorant   N:1   هر 8 ساعت Cap   Amoxicillin 500   N:20   هر 8 ساعت در …

بیشتر بخوانید »