اهمیت به روز بودن اطلاعات دارویی برای افراد شاغل در علوم پزشکی

وقتی در داروخانه یا کلا حیطه پزشکی مشغول به کار شدید و حسابی به اسم ژنریک داروها مسلط شدید، بعد از آن هرگاه شرکت های دارویی داروی جدید با اسم تجاری جدید تولید می کنند سریع با یک بار دیدن دارو اسم اون به خاطرتون سپرده میشه. در واقه مثل …

بیشتر بخوانید »

ببخشید یک قطره استریل چشمی بدید!

این درخواستی است که شاید روزی یکی دوبار هر داروخانه ای باش روبه رو می شود. یعنی شخصی به داروخانه مراجعه می کند و می گوید: لطفا یه قطره چشمی استریل به من بدید! این از جمله در خواست های به شدت اشتباه است که البته هر روز توی داروخانه …

بیشتر بخوانید »

نقش دیاموکس در نسخه های چشم پزشکی چیست؟

قبل از شروع بحثمون اول از همه نسخه زیر را نگاه کنید و اقلام آن را برای خود بازخوانی کنید. نسخه چشم پزشکی Drop   Ciplex   N:1   هر6ساعت Tab   Diamox   N:10   هر12 ساعت   Drop   Snotears    N:1هر 6ساعت   Syrup   Expectorant   N:1   هر 8 ساعت Cap   Amoxicillin 500   N:20   هر 8 ساعت در …

بیشتر بخوانید »