OTC تراپی بیماری های گوارشی (فیلم آموزشی)

* داروشناسی کاربردی و تخصصی

* بررسی بیماری های شایع گوارشی

* بررسی علائم هشدار دهنده و خطرناک

* معرفی داروهای OTC هر مبحث همراه با نکات مصرف

* معرفی فرآورده های گیاهی و متفرقه

* متناسب با بازار دارویی داروخانه های ایران

* مخاطبان: دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پزشکی

* قابل استفاده برای رشته های پیرا پزشکی

* قابل استفاده برای افراد شاغل در داروخانه و بیمارستان

148
تومان299,000