داروشناسی کاربردی: آنتی هیستامین ها و فرآورده های سرماخوردگی (فیلم آموزشی)

* داروشناسی کاربردی و تخصصی

* بررسی آنتی هیستامین ها و دکونژستانت ها

* بررسی خلط آورها و داروهای ضد سرفه

* متناسب با بازار دارویی داروخانه های ایران

* هدیه: کتاب الکترونیکی مقدار مصرف داروها

* مخاطبان: دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پزشکی

* قابل استفاده برای رشته های پیرا پزشکی

* قابل استفاده برای افراد شاغل در داروخانه و بیمارستان

205
تومان249,000